Østlandsk Rødkolle

Om Guldkolla

 
 
 
LoRESWEB_76A4329.jpg
 
 
 

OM GULdkolla

Guldkolla er en gruppe bønder i Østfold som jobber med bevaring av Østlandsk Rødkolle, og kjøttsalg fra denne rasen. Produksjonen er grasbasert, med utegang året rundt og uten bruk av kraftfor.

 
 
 
LoRESWEB_76A4371.jpg
 
 
 

Østlandsk Rødkolle

Østlandsk Rødkolle er en av de 6 bevaringsverdige storferasene vi har i Norge. Rasen var nesten utryddet på 80-tallet, men takket være ildsjeler som så nytten i å bevare rasen, har vi i dag jobbet oss opp til drøyt 400 avlsdyr. Rødkolla var opprinnelig ei melkeku, med tilhørighet til bl.a Østfold, men holdes i dag stort sett som ammeku. Vi i Guldkolla setter dyrevelferden høyt, og ønsker at kalven og kua skal gå sammen så lenge som mulig, og minimum 6 måneder. Kalven drikker så mye melk den vil hele denne perioden og ellers spiser kalvene og de andre dyra kun gress produsert i vårt lokalområde. Alla dyra har stor grad av utegang året rundt, og er på beite hele sommerhalvåret.

 
 
 

"
Det er med stolthet vi i Guldkolla ser at Rødkolla igjen preger kulturlandskapet i Østfold, hvor den en gang var dominerende.

/  Gunhild dangstorp  /

 
 
 

GULDKOLLA

Varteigveien 975
1735 Varteig Østfold, Norway